Viool huren

Wanneer jij of je kind op vioolles gaat heb je een instrument nodig. Die kun je kopen, huur-kopen of huren. In de meeste gevallen is huren het voordeligste. De verschillende vioolbouwers waarvan ik weet dat ze goede viooltjes hebben: Willem Bouman in Den Haag Haagsche...

A classroom practice full of talents

When I started with my teaching practice and tried to describe what I wanted to do, I said: "Teach talented pupils ". A colleague taunted: "Don't we all want that: a teaching practice full of talents." After a while in the field, I still...

Een lespraktijk vol talentjes

Toen ik startte met mijn lespraktijk en probeerde te omschrijven wat ik het liefst zou doen, zei ik: “Getalenteerde leerlingen lesgeven”. Een collega hoonde daarop: “Ja, dat willen we allemaal wel: een lespraktijk vol talentjes.” Nu ik wat...

How to: practice and the role of parents

I myself am also a parent. My youngest daughter is now 9 and has piano lessons. I realize that I have a small lead against parents who don't play an instrument, but it does not change the parenting. Every day Learning to play an instrument goes through frequent...

What on earth is he doing?

“I find it a bit difficult, but still want to mention that yesterday during the concert of … 2 guys behind me first say aloud “what on earth is he doing?” and then had a good laugh.” The message I received last week from a concerned...

Wat is die nou aan het doen

“Ik vind het een beetje lastig, maar wil je toch even melden dat er gisteren tijdens het spel van … 2 mannen achter mij eerst hardop zeiden ‘wat is die nou aan het doen’ en vervolgens gingen zitten lachen.” Dit bericht kreeg ik vorige...

Concert report Leerdam

Rumpt – On a beautiful Saturday afternoon students from Leerdam gave their end of the year concert. The afternoon began with a rehearsal of the Waltz of Johannes Brahms. Actually, this Waltz is written for piano, but for the occasion, teacher Annemarie arranged...

Verslag concert Leerdam

Rumpt – Op een prachtige zaterdagmiddag gaven de leerlingen uit Leerdam en omgeving hun slotconcert. De middag begon met een repetitie van de Waltz van Johannes Brahms. Eigenlijk is deze Waltz geschreven voor piano, maar voor de gelegenheid heeft juf Annemarie...