Selecteer een pagina

Hoogbegaafd/Talent

 Kinderen

Je kunt kinderen met een muzikale gave herkennen doordat ze veel met muziek bezig zijn. Ze hebben gevoel voor melodie, maat, ritme en patronen en kunnen liedjes op de juiste toonhoogte nazingen. Ze kunnen op gehoor liedjes spelen en melodieën verzinnen.

Overige kenmerken

  • Bijna altijd muziek op de achtergrond (fluiten, neuriën)
  • Gevoelig voor geluiden (vogels, klokgelui uit de verte, verkeer)
  • Ritme in de taal (rijmen)
  • Ezelsbruggetjes om iets te onthouden
  • Melodische accenten in mondeling taalgebruik (stembuigingen, klankkleur, intonatie, tempo)
  • Een muzikaal kind kan vaak levendig voorlezen.

Talent en/of (hoog)begaafdheid wordt tegenwoordig herkend en erkend. Op school is het lastig de juiste balans te vinden tussen voldoende uitdaging en een goede aansluiting met andere kinderen. Terwijl een kind bijvoorbeeld wat lesstof betreft al twee leerjaren voorloopt, is hij nog veel te jong om met die grote kinderen te spelen. Ondanks verrijking en verdieping in zijn eigen groep krijgt hij waarschijnlijk niet voldoende uitdaging. Het gevaar is dat hij gedemotiveerd raakt, zich aanpast en gaat onderpresteren.

Vioolles

Viool leren spelen biedt een uitstekende uitdaging waarbij niveau niet gebonden is aan leeftijd. De viool is een complex instrument dat dagelijkse oefening vraagt, ook van een talentvolle of (hoog)begaafde leerling. Omdat de vioolles wordt aangepast aan de persoonlijke ontwikkeling activeert en stimuleert het de cognitieve vaardigheden van de leerling. Dit komt ten goede aan de algemene schoolprestaties, zowel in het basis- als in het vervolgonderwijs.

Annemarie is zelf ook hoogbegaafd. Als ervaringsdeskundige en vanuit haar fascinatie met talent en hoogbegaafden heeft ze hier veel onderzoek naar gedaan. Met haar begripvolle houding en structurele aanpak weet ze (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen op de juiste manier aan te spreken en te stimuleren.

Achtergrond Annemarie

Geboren in een muzikaal gezin, vader en moeder beide musici, kreeg Annemarie alle gelegenheid om haar gave te ontwikkelen. Als kind zong ze veel en experimenteerde veelvuldig op de piano. Op haar zevende begon zij net als haar grote zus met vioollessen. Ze kreeg volgens de Suzuki-methode les van Stieneke Voorhoeve-Poot. Annemarie schoot door de lesboeken heen, waardoor zij amper twee jaar na haar eerste vioolles toelatingsexamen deed voor de jong talenten afdeling van het Koninklijk Conservatorium; daar kreeg ze uitstekend en degelijk les van Qui van Woerdekom. Als puber besloot Annemarie te stoppen met viool spelen en een andere weg te vervolgen. Onder andere had zij een onderneming in ICT waarin zij database-applicaties programmeerde, websites bouwde en systemen beheerde. Acht jaar later pakte zij haar instrument weer op en na een half jaar voorbereidingstijd werd ze aangenomen voor de hoofdvakopleiding aan het Utrechts Conservatorium. Daar behaalde ze haar bachelor en master diploma. Annemarie ontdekte haar hoogbegaafdheid (na jarenlange vermoedens) pas in 2013.

Berichten over hoogbegaafdheid

Leren studeren – Hoogbegaafd

“Lieve schat, hoe laat ga je vandaag viool studeren?” Dagelijks gooien we een balletje op hier thuis. Hoogbegaafd Met onze hoogbegaafde zoon (10) waren we op de basisschool voornamelijk bezig met compacten en verrijken. Huiswerk heeft hij nooit, want de lesstof gaat...

Lees meer

Aanpak hoogbegaafden

Enige tijd geleden kreeg ik van een moeder de vraag wat mijn aanpak is bij hoogbegaafde kinderen in de les. Wat werkt met hoogbegaafden? Wat is mijn ervaring? Het antwoord daarop wil ik graag met jullie delen. Wel is het zo dat dit slechts een kleine weergave is van...

Lees meer

Een lespraktijk vol talentjes

Toen ik startte met mijn lespraktijk en probeerde te omschrijven wat ik het liefst zou doen, zei ik: "Getalenteerde leerlingen lesgeven". Een collega hoonde daarop: "Ja, dat willen we allemaal wel: een lespraktijk vol talentjes." Nu ik wat langer in het vak zit, sta...

Lees meer
Share