Selecteer een pagina

Inschrijfvoorwaarden

Deze inschrijfvoorwaarden gelden voor het cursusjaar 2021-2022

 

Cursusjaar
 • Het cursusjaar 2021-2022 loopt van 30 augustus 2021 t/m 9 juli 2022.
 • De lesweken vallen zo veel mogelijk samen met die van de basisscholen in de regio, en worden aan het begin van het cursusjaar vastgesteld. Voor een actueel overzicht, klik hier.
 • In de eerste twee weken na de zomervakantie zijn er in Den Haag groepslesweken. In die weken wordt door de docent het rooster opgesteld aan de hand van de opgegeven beschikbaarheid.
Aanbod
 • Een Seizoen compleet (voor kinderen en jongeren) omvat:
  • In Den Haag 36 individuele lessen of groepslesweken en 15 groepslessen
  • In Gouda 30 individuele lessen en 5 groepslessen
 • Een Seizoen individueel omvat:
  • In Den Haag 36 individuele lessen of groepslesweken.
  • In Gouda 30 individuele lessen
 • Lessen om de week zijn mogelijk voor leerlingen ouder dan 16 jaar. In overleg wordt er een aanbod op maat gemaakt.
 • Een knipkaart omvat 10 lessen en is geldig tot één jaar na de eerste les.
 • Een les kan zowel live op locatie als online worden gegeven.
Annuleren
 • Binnen de lespakketten Seizoen compleet en Seizoen individueel kunnen de (groeps)lessen niet worden geannuleerd, wel kan er onderling worden geruild.
 • Een knipkaartles kan tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd.
 • Er kunnen maximaal twee lessen per cursusjaar zonder inhaalverplichting vervallen wegens ziekte van de docent. Mochten er meer lessen door ziekte van de docent uitvallen, of is er lesuitval i.v.m. muziekuitvoeringen van de docent, dan worden deze ingehaald of vervangen, of als laatste oplossing naar rato terugbetaald.
Inschrijving en betaling
 • Inschrijving geschiedt via de website http://viooltalent.nl. Inschrijving voor een seizoen geschiedt telkens per cursusjaar.
 • Door inschrijving verbindt een leerling zich, met inachtneming van de hierna vermelde opzeggingsregels, ten alle tijden tot betaling van het gehele verschuldigde lesgeld.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor de groepslessen wordt de inschrijving voor het lespakket Seizoen compleet gewijzigd in een Seizoen individueel.
 • Lesgeld dient vooruit te worden betaald. Daartoe wordt een factuur per email verstuurd. Bij instroom later in het jaar worden alleen de nog te volgen lessen in rekening gebracht.
 • Lesgeld voor een seizoen kan per jaar, half jaar, of 10 maanden worden gefactureerd.
Opzeggen
 • Bij tussentijds opzeggen van de overeenkomst dient rekening te worden gehouden met een volle maand opzegtermijn. De overeenkomst en betalingsverplichting eindigt op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin het bericht van opzegging is ontvangen.
 • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk of per mail te gebeuren.
Share