Inschrijven

Het inschrijfformulier is voorlopig in het Engels opgesteld omdat Viooltalent gebruik maakt van het softwarepakket van My Music Staff. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op via het contactformulier.

Inschrijfvoorwaarden

Deze inschrijfvoorwaarden gelden voor het cursusjaar 2023-2024.

 

Cursusjaar
 • Het cursusjaar 2023-2024 loopt van 21 augustus 2023 t/m 12 juli 2024.
 • De lesweken worden vastgesteld in overeenstemming met de basisschoolkalender in de regio.
 • Kijk voor een actueel overzicht van vakanties en vrije dagen op de kalender van het online systeem van My Music Staff op onze website.
Aanbod
 • Wekelijkse individuele lessen zijn beschikbaar voor alle leerlingen.
 • Leerlingen ouder dan 16 jaar kunnen ervoor kiezen om lessen om de week te volgen.
Annuleren
 • Afgesproken lessen kunnen tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd via het online systeem van My Music Staff op onze website.
 • Geannuleerde lessen worden omgezet in 'make-up credits' (inhaallessen), die 6 maanden geldig zijn.
Ziekte van de docent
 • Er kunnen maximaal twee lessen per cursusjaar zonder inhaalverplichting vervallen wegens ziekte van de docent.
 • Mochten er meer lessen uitvallen door ziekte van de docent, dan worden deze ingehaald, vervangen, of als laatste oplossing naar rato terugbetaald.
Inschrijving en betaling
 • Inschrijving vindt plaats via onze website.
 • Inschrijving voor het cursusjaar wordt automatisch verlengd.
 • Leerlingen/ouders zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun gegevens in hun account.
 • Facturen worden per e-mail verstuurd op de eerste dag van de maand en worden aangepast op basis van het aantal geplande lessen in de gekozen facturatieperiode.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan via bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen.
Lesgeld en overige bepalingen
 • Het uurtarief voor dit seizoen is € 61 per uur voor kinderen en jongeren onder de 21, en € 73,80 voor volwassenen van 21 jaar en ouder.
 • Het uurtarief wordt ieder seizoen aangepast.
 • Ouders of volwassen leerlingen kunnen altijd hun saldo inzien via het online systeem.
Overige evenementen
 • Overige evenementen, zoals groepslessen, geschieden op inschrijving en worden apart gefactureerd of bij de volgende factuur opgeteld.
Opzeggen
 • Bij tussentijds opzeggen van de overeenkomst dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van drie maanden.
 • Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.
Betalingsverplichting
 • Door inschrijving verbindt een leerling zich, met inachtneming van de vermelde opzegtermijn, tot betaling van het verschuldigde lesgeld tot aan de datum van opzegging, tenzij anders overeengekomen.
Share