Praktische informatie

Lesdagen

Kinderen zijn vaak gebonden aan schooltijden waardoor ze alleen in de middag, of het begin van de avond ingeroosterd kunnen worden. Voor volwassenen kan dit flexibeler zijn en kan ook per keer bekeken wat voor lestijd er wordt afgesproken.

Meer informatie…

Vakantierooster

Het vakantierooster komt zoveel mogelijk overeen met de schoolvakanties. Voor kinderen is het gebruikelijk de lessen tijdens vakanties te staken. Voor volwassenen zal per situatie bekeken worden wat voor afspraken er worden gemaakt.

Meer informatie…

Tarieven

Het standaard uurtarief bedraagt € 50,-

De pagina Tarieven geeft u een uitgebreid overzicht over de verschillende tarieven, lesduur en aanbiedingen.

Meer informatie…

Hoogbegaafd/Talent

Viool leren spelen biedt een uitstekende uitdaging waarbij niveau niet gebonden is aan leeftijd. De viool is een complex instrument dat dagelijkse oefening vraagt, ook van een talentvolle of (hoog)begaafde leerling. Omdat de vioolles wordt aangepast aan de persoonlijke ontwikkeling activeert en stimuleert het de cognitieve vaardigheden van de leerling. Dit komt ten goede aan de algemene schoolprestaties, zowel in het basis- als in het vervolgonderwijs.

Meer informatie…

Share