[[[["field25","equal_to","1"]],[["hide_fields","field39,field29"],["show_fields","field24,field26,field27,field28"]],"and"],[[["field25","equal_to","2"]],[["show_fields","field39,field29"],["hide_fields","field24,field26,field27,field28"]],"and"],[[["field19","equal_to","4"]],[["show_fields","field22"],["hide_fields","field21"]],"and"],[[["field19","less_than","4"]],[["show_fields","field21"],["hide_fields","field22"]],"and"]]
1 Step 1
Inschrijving leerling 2019-2020
Geslacht
Toestemming voor toevoegen aan

Het tarief van een jaarcursus omvat alle kosten voor individuele lessen, voorspeelavonden, groepslessen en Gypsy & Folk Academy.

Klik hier voor een volledig overzicht van de lesvormen en tarieven. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Daartoe ontvang je een factuur.

Leslocatie
Inschrijving voor jaarcursusvoor kinderen en tieners
(In Gouda geen Gypsy & Folk Academy)
Betaling per
Overige lesvormenincl 21% BTW voor volwasssenen

Beschikbaarheid

Voor het plannen van de lessen wil ik graag voor alle dagen zo ruim mogelijk weten wat je beschikbaarheid is. Daarnaast wil ik graag je voorkeursdagen/tijden weten.

Klink hier voor een overzicht van de lestijden.

Wil je nog iets delen of vragen?

Met het versturen van dit formulier ga je akkoord met de privacy policy en de inschrijfvoorwaarden.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Inschrijfvoorwaarden

Deze inschrijfvoorwaarden gelden voor het cursusjaar 2019-2020

 • Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020.
 • De lesweken vallen zo veel mogelijk samen met die van de basisscholen in de regio, en worden aan het begin van het cursusjaar vastgesteld. Voor een actueel overzicht, klik hier.
 • Een jaarcursus (voor kinderen en jongeren) omvat 30 individuele lessen, 2 voorspeelavonden,
  • in Den Haag 6 groepslessen en 6 weken Gypsy & Folk Academy met tenminste 3 concerten.
  • en in Gouda 5 groepslessen.
 • Inschrijving geschiedt via de website http://viooltalent.nl of door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend herinschrijfformulier. Inschrijving voor een jaarcursus geschiedt telkens per cursusjaar.
 • Door inschrijving verbindt een leerling zich, met inachtneming van de hierna vermelde verlengings- en opzeggingsregels, ten alle tijden tot betaling van het gehele verschuldigde lesgeld.
 • Bij tussentijds opzeggen van de overeenkomst dient rekening te worden gehouden met een volle maand opzegtermijn. De overeenkomst en betalingsverplichting eindigt op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin het bericht van opzegging is ontvangen.
 • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk of per mail te gebeuren.
 • Een knipkaart is geldig tot één jaar na de eerste les.
 • In de eerste week na de zomervakantie zijn er uitsluitend groepslessen. In die week wordt door de docent het rooster opgesteld aan de hand van de opgegeven beschikbaarheid.
 • Er kunnen maximaal twee lessen per jaar zonder inhaalverplichting vervallen wegens ziekte van de docent. Mochten er meer lessen door ziekte van de docent uitvallen, of is er lesuitval i.v.m. muziekuitvoeringen van de docent, dan worden deze ingehaald of vervangen, of als laatste oplossing naar rato terugbetaald.
 • Lessen die door verhindering van de leerling worden verzuimd kunnen niet worden ingehaald.
 • Lesgeld dient vooruit te worden betaald. Daartoe wordt een factuur per email verstuurd. Bij instroom later in het jaar worden alleen de nog te volgen lessen in rekening gebracht.
 • Jaarcursussen kunnen per jaar, per half jaar, of per 10 maanden worden gefactureerd.
Share