Inschrijving nieuwe leerling 2018-2019

Voornaam + Achternaam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum
Geslacht
Naam ouders/verzorgers (indien minderjarig)
Toestemming voor
Inschrijving voor
Het tarief omvat alle kosten voor individuele lessen, groepslessen en Gypsy/Folk Academy.
Andere lesvormen kunnen in overleg worden afgesproken. Het tarief is in alle rekenmodellen € 50,- per uur.
Voor volwassenen ouder dan 21 jaar moet ik 21% BTW rekenen.
Klik hier voor een volledig overzicht van de lesvormen en tarieven. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Daartoe ontvangt u een factuur.
Betaling per
Voor het plannen van de groepslessen wil ik graag voor alle dagen zo ruim mogelijk weten wat je algemene beschikbaarheid is. Daarnaast wil ik graag je voorkeurstijden voor de individuele les.
Algemene beschikbaarheid bv. Woensdag - Den Haag: 14.30-16.00 en 18.30-20.00
Maandag - Duitse School
alleen voor leerlingen van de Duitse school
Woensdag - Den Haag
Donderdag - Den Haag
Vrijdag - Den Haag
Zaterdag - Gouda
alleen voor leerlingen uit Gouda
Beschikbaarheid individueel
Voorkeurstijden individuele les
Klik hier voor een overzicht van de lestijden.
Opmerkingen
Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met de privacyverklaring van Viooltalent en de regels omtrent afmelden en inhalen.

Bij individuele les kan de docent optimaal inspelen op de wensen en mogelijkheden van de leerling. Er worden 30 individuele lessen gegeven. Deze lessen vinden wekelijks plaats.

Vakantie

De lesweken vallen zo veel mogelijk samen met die van de basisscholen, en worden aan het begin van het cursusjaar vastgesteld. Voor een actueel overzicht, klik hier.

Instroom

Bij instroom later in het jaar worden alleen de nog te volgen lessen in rekening gebracht.

Knipkaart

De knipkaart is een half jaar (6 maanden) geldig en kan ieder moment ingaan. De lesafspraken worden in overleg gepland.

Losse/extra les

Ingeschreven leerlingen kunnen extra lessen afspreken. Deze worden apart gefactureerd à € 50,- per uur.

Groepsles

Groepslessen zijn inspirerend. Het is leuk om met elkaar te spelen en van elkaar te leren. Ook lesstof die voor iedereen belangrijk is kan op deze manier verder worden uitgediept dan in de normale les mogelijk is. Bovendien zijn de groepslessen een goede gelegenheid om voor elkaar te spelen. Groepslessen worden ingedeeld op leeftijd/niveau en zijn niet vrijblijvend. Er zijn 6 groepslessen verdeeld over een cursusjaar. Het rooster wordt gemaakt mede aan de hand van de beschikbaarheid van leerlingen.

Leerlingenconcert

Viooltalent organiseert in twee keer per jaar een openbaar leerlingenconcert. Leerlingen spelen solo of in ensemble. Data staan op de Agenda.

Afmelden en inhalen

Het kan voorkomen dat je een keer verhinderd bent. Probeer eerst onderling te ruilen. Lukt dat niet, geef het dan zo snel mogelijk aan mij door, dan kan ik nog proberen te schuiven. Hoe dan ook, het is altijd veel gedoe en geregel, dus liever niet afzeggen!

Bij afzeggen gelden een paar regels:

  • Wanneer je minimaal 24 uur van te voren afzegt via telefoon, mail, SMS of WhatsApp, zoeken we naar een inhaal les met een maximum van 2 inhaal lessen per jaar.
  • Wanneer de les niet (tijdig) wordt afgezegd vervalt de mogelijkheid tot een inhaal les. Betaling gaat onverminderd door.
  • Wanneer ik verhinderd ben zorg ik voor vervanging of een inhaal les.
  • Groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Betaling gaat onverminderd door.
Share