Inschrijving nieuwe leerling 2017-2018

Voornaam + Achternaam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum
Geslacht
Naam ouders/verzorgers (indien minderjarig)
Toestemming publicatie gegevens
Geeft u toestemming om de naam, telefoonnummer en emailadres te publiceren op de leerlingenlijst? Deze lijst wordt alleen verspreid onder leerlingen van Viooltalent.
Inschrijving voor
Klik hier voor een volledig overzicht van de lesvormen en tarieven. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Daartoe ontvangt u een factuur.
Betaling per
Knipkaarten worden ineens gefactureerd.
Beschikbaarheid en voorkeur lestijden bv. Woensdag - Leerdam: 14.30-16.00 en 18.30-20.00
Maandag - Duitse School
Woensdag - Leerdam
Donderdag - Den Haag
Vrijdag - Den Haag
Zaterdag - Gouda
Klik hier voor een zo volledig mogelijk overzicht van de lestijden. Precieze beschikbaarheid wijzigt regelmatig.
Opmerkingen

Bij individuele les kan de docent optimaal inspelen op de wensen en mogelijkheden van de leerling. Er worden 38 of 19 individuele lessen gegeven. Deze lessen vinden (twee)wekelijks plaats.

Vakantie

De lesweken vallen zo veel mogelijk samen met die van de basisscholen, en worden aan het begin van het cursusjaar vastgesteld. Voor een actueel overzicht, klik hier.

Instroom

Bij instroom later in het jaar worden alleen de nog te volgen lessen in rekening gebracht.

Knipkaart

De knipkaart is een half jaar (6 maanden) geldig en kan ieder moment ingaan. De lesafspraken worden in overleg gepland.

Losse les

Ingeschreven leerlingen kunnen extra lessen afspreken. Deze worden apart gefactureerd à € 50,- per uur.

Groepsles

Groepslessen zijn inspirerend. Het is leuk om met elkaar te spelen en van elkaar te leren. Ook lesstof die voor iedereen belangrijk is kan op deze manier verder worden uitgediept dan in de normale les mogelijk is. Bovendien zijn de groepslessen een goede gelegenheid om voor elkaar te spelen. Als onderdeel van de les organiseert Viooltalent voor zover mogelijk geregeld groepslessen. De groepsles vervangt de individuele les van de betreffende week. Deze lessen zijn niet openbaar.

Leerlingenconcert

Viooltalent organiseert in principe twee keer per jaar een openbaar leerlingenconcert.

Afwezigheid

Het kan voorkomen dat je een keertje verhinderd bent. Probeer eerst onderling te ruilen. Lukt dat niet, geef het dan zo snel mogelijk aan mij door, dan kan ik nog proberen te schuiven. Hoe dan ook, het is altijd veel gedoe en geregel, dus liever niet afzeggen. Daarom een paar regels:

  • Wanneer je minimaal 24 uur van te voren afzegt via telefoon, mail, SMS of WhatsApp, zoeken we naar een inhaal les.
  • Wanneer de les niet (tijdig) wordt afgezegd vervalt de mogelijkheid tot een inhaal les. Betaling gaat onverminderd door.
  • Wanneer de les niet door kan gaan door mijn toedoen, zorg ik voor vervanging of een inhaal les.
Share